Attributie

Merk-pictogrammen voorzien door FontAwesome

Terluin Webdesign maakt gebruik van merk-pictogrammen voorzien door FontAwesome. Deze pictogrammen vallen onder de Creative Commons Attribution 4.0 International-licentie.

Er zijn geen aanpassingen gedaan aan de pictogram-bestanden. Terluin Webdesign gebruikt deze pictogrammen voor geen enkele andere reden dan het vertegenwoordigen van het bedrijf, product of dienst waarnaar ze verwijzen.

>