Disclaimer

Algemeen

Deze website, https://www.terluinwebdesign.nl/, alsmede de bijbehorende (sub)domeinen in bezit van Terluin Webdesign, hierna te noemen “deze website”, worden beheerd door Terluin …. VOF ., een vennootschap onder firma, statutair gevestigd te Alkmaar en ingeschreven in het handelsregister onder nummer …….., hierna te noemen “Terluin Webdesign”.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op deze website berusten bij Terluin Webdesign of haar toeleveranciers.

De informatie op deze website is bedoeld voor eigen of intern gebruik van (potentiële) afnemers en partners van Terluin Webdesign. Het is de gebruiker niet toegestaan om de inhoud van deze website of delen daarvan voor andere doelen te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Terluin Webdesign.

Terluin Webdesign behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover voorafgaande mededeling te hoeven doen aan de gebruiker.

De inhoud van deze website wordt met grote zorgvuldigheid door Terluin Webdesign samengesteld en onderhouden. De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie verouderd of niet correct is. Terluin Webdesign wijst de gebruiker daarom op het belang om de informatie op deze website te verifiëren alvorens op de inhoud van deze website gebaseerde activiteiten te ondernemen of beslissingen te nemen.

Op deze website zijn verwijzingen en/of hyperlinks naar websites die niet door Terluin Webdesign worden beheerd opgenomen. Deze websites zijn zorgvuldig geselecteerd door Terluin Webdesign. Terluin Webdesign wijst de gebruiker er echter op dat Terluin Webdesign geen invloed heeft op de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van deze websites.

Het staat de gebruiker vrij een hyperlink naar (een pagina van) deze website te maken, mits de verwijzing naar deze website niet is bedoeld voor negatieve publiciteit of aandacht voor Terluin Webdesign of haar producten of diensten. Terluin Webdesign behoudt zich het recht voor de gebruiker op ieder moment naar eigen inzicht te verzoeken een door de gebruiker geplaatste hyperlink te verwijderen.